noscript image for google
<h2>Ασφαλιστικό Γραφείο INSURANCE SHIELD</h2><p>ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Νέα Ραιδεστός, Θεσσαλονίκη</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.tzartin.4ty.gr/more.php?l=el' >Περισσότερα...</a></div> <h2>Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας</h2><p>Μελετήστε τα πλεονεκτήματά της και εξασφαλίστε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.tzartin.4ty.gr/more2.php?l=el&id=7613' >Περισσότερα...</a></div> <h2>Ασφαλίσεις Μεταφορών</h2><p>Ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων για αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής σας.</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.tzartin.4ty.gr/more2.php?l=el&id=7614' >Περισσότερα...</a></div> <h2>Ασφάλεια Αυτοκινήτου</h2><p>Ξεκάθαρα λόγια και αποτελεσματικές λύσεις για κάθε περίπτωση</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.tzartin.4ty.gr/more2.php?l=el&id=7613' >Περισσότερα...</a></div>
Previous Next
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΠΥΡΟΣ, ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Ζείτε από τη δουλειά σας. Η επιχείρησή σας εξασφαλίζει το εισόδημα για εσάς και την οικογένειά σας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λειτουργεί απρόσκοπτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια.
Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα νέα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο. Έτσι μπορείτε με σιγουριά να εξασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας θα συνεχίσει να λειτουργεί ό,τι και αν συμβεί.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ  Ζημιές από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία.
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ  Πρόσκρουση οχήματος, πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό.
ΕΚΡΗΞΗ  Ζημιές από έκρηξη.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ  Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλαζόπτωση, χιονόπτωση, παγετός και λοιπά καιρικά φαινόμενα.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης και αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers), εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασης
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΖΗΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, άντλησης υδάτων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων. Επιπλέον και δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και αμοιβές μηχανικών.
ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ  Θραύση τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου & ηλεκτρικών συσκευών επιχείρησης.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Ζημιές ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταμειακών μηχανών, ηλεκτρονικών μηχανών ζύγισης, ιατρικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων κ.λπ.
ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ Ή ΛΗΣΤΕΙΑ  Κλοπή με διάρρηξη ή/και ληστεία του περιεχομένου (εμπορευμάτων ή/και εξοπλισμού) της επιχείρησης, ζημιές (σε κτίριο ή/και περιεχόμενο) από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας. Επιπλέον καλύπτεται ληστεία ταμείου, διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου χρηματοκιβωτίου καθώς και ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από τη λειτουργία του επαγγελματικού χώρου καθώς επίσης από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή σωληνώσεων. Αστική Ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Ζημιές στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά και παραμονή τους σε χώρο επίσημης έκθεσης, εκτός επιχείρησης.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ  Δαπάνες μεταστέγασης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης εμπορευμάτων και εξοπλισμού σε άλλο χώρο, εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω καλυπτόμενης ζημιάς.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας ασφαλισμένου επιχειρηματία και υπαλλήλων συνεπεία ατυχήματος. Καλύπτονται και οι δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου συνεπεία ατυχήματος.
ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ  Καλύπτονται οι δόσεις των επαγγελματικών δανείων μέχρι και 6 μήνες μετά την καλυπτόμενη ζημιά.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ  Παρέχεται είτε ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των πάγιων εξόδων της επιχείρησης (όπως ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης) μετά από καλυπτόμενη ζημιά είτε η απώλεια ενοικίων έως 12 μήνες μετά τη ζημιά.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ  Παρέχεται, ημερήσιο επίδομα, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής από πυρκαγιά, πλημμύρα ή σεισμό στην περιοχή λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς υλική ζημία στην ίδια την επιχείρηση η/και καταστροφής από πυρκαγιά ή σεισμό της μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Καλύπτονται χρηματικές απώλειες που μπορεί να προξενήσουν με δόλο, οι υπάλληλοι της επιχείρησης.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  Καλύπτονται έξοδα για νομική υποστήριξη.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό της η επιχείρησή σας. Επειδή, όμως, πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες, είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις. αναγνωρίζοντας αυτό το ενδεχόμενο σας εξασφαλίζει απέναντι σε προβλήματα που μπορεί να οφείλονται στη συσκευασία, τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, τις κλιματολογικές συνθήκες. Για την εξασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησής σας, η δημιούργησε ένα παγκόσμιο δίκτυο εξυπηρέτησης, ώστε με ταχύτατες διαδικασίες να εκτελούνται - σε περίπτωση ζημιάς - οι διεθνείς διακανονισμοί, που απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες. Τα ασφαλιστικά προγράμματά μας βασίζονται σε συγκεκριμένους ειδικούς όρους (ρήτρες), οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών Λονδίνου και χρησιμοποιούνται από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και από τις περισσότερες ασφαλιστικές αγορές στον κόσμο.

Ασφάλεια που σας ακολουθεί παντού...

Με οποιοδήποτε μέσο αποφασίσετε να μεταφέρετε τα εμπορεύματά σας, εγγυάται την ασφαλιστική τους κάλυψη σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας. Οι εξειδικευμένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι θα σας προτείνουν εκείνο το ασφαλιστικό συμβόλαιο που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες σας.

Οτιδήποτε κι αν μεταφέρετε, ανεξάρτητα από την κατηγορία, το είδος και τη μορφή του εμπορεύματος, η πολύχρονη πείρα και η εξειδικευμένη γνώση αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για εσάς.

Οπουδήποτε μεταφέρεται το εμπόρευμά σας, η ασφάλεια το ακολουθεί. Η μεταφορά των εμπορευμάτων σας δε γνωρίζει γεωγραφικό όριο. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλισή τους. Η Ασφάλιση Μεταφορών κάνη κυριολεκτικά το γύρο του κόσμου!

Άμεσα, γρήγορα και με ασφάλεια!

Με ταχύτατους διακανονισμούς ζημιών, που μόνο η διεθνής δικτύωση μπορεί και ξέρει να προσφέρει. Οι διεθνείς διακανονισμοί, σε περίπτωση ζημιάς, απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες που δε θα θέλατε να συναντήσετε. Η εμβέλεια και η τεχνογνωσία της I ανταποκρίνεται απόλυτα στις επαγγλεματικές σας προσδοκίες.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητά τους, καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτητικές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Για να το πετύχουν, αναπτύσσουν στρατηγικές ώστε να διαφοροποιηθούν, τόσο σε επίπεδο προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο κόστους.

Ωστόσο, εκείνο που κάνει πραγματικά μια επιχείρηση να διαφοροποιείται και να ξεχωρίζει είναι οι άνθρωποι που εργάζονται γι' αυτήν. Αποτελούν τον πυρήνα, το πιο ζωτικό στοιχείο της για μια επιτυχημένη πορεία με παραγωγικά αποτελέσματα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους να εισπράττουν έμπρακτα την αναγνώριση, το σεβασμό και την προστασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μέσα που έχει στη διάθεσή της κάθε επιχείρηση, για να τους προσδώσει πραγματική αξία. Σημαντικές απαιτήσεις των εργαζομένων, όπως η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, η συνεχής ροή εισοδήματος προς την οικογένεια(εάν από ασθένεια ή ατύχημα δεν μπορούν να εργασθούν), μια ικανοποιητική σύνταξη στην τρίτη ηλικία, κατά τεκμήριο δεν ικανοποιούνται απόλυτα από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Αποτελεί, λοιπόν, κρίσιμη επιλογή και προτεραιότητα της επιχείρησης να τους παρέχει την πρόσθετη ασφάλεια που αναζητούν, κάθε στιγμή στη ζωή και στην εργασία τους. Η ασφάλεια είναι ένας σημαντικός στρατηγικός εταίρος της επιχείρησής σας που διαθέτει, προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης που εξασφαλίζουν και προστατεύουν τους εργαζομένους σας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Γιατί, εξασφαλίζοντας σήμερα τους ανθρώπους σας, εξασφαλίζετε το μέλλον σας!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας τομέας ταχύτατα αναπτυσσόμενος δεδομένου ότι οι καλύψεις του αφορούν στην υψηλή τεχνολογία που ραγδαία μπαίνει στη ζωή μας (ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού), τον μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάρχει σε όλα τα εργοστάσια (ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού) και κυρίως τα κάθε λογής έργα, που γίνονται και θα γίνονται (ασφάλιση εργολαβίας και συναρμολόγησης).

Τα ασφαλιστήρια αυτά, είναι ίσως ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση. Σας παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο, με μοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που ουσιαστικά είναι κίνδυνοι που δεν είναι ασφαλιστικά καλύψιμοι (π.χ. πόλεμος).

Παρέχεται πλήθος άλλων ειδικών ασφαλίσεων, όπως:

 • Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης
 • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργολάβου
 • Μηχανικών Βλαβών
 • Απώλειας Κερδών συνέπεια Μηχανικής Βλάβης
 • Αλλοίωσης εμπορευμάτων συνέπεια Μηχανικής Βλάβης
 • Ασφαλίσεις Γενικών Ατυχημάτων
 • Ασφαλίσεις Χρηματικών Απωλειών
 • Ασφάλιση Μεταφοράς Χρημάτων
 • Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
 • Ασφάλιση Κλοπής κατόπιν διαρρήξεως ή/και ληστείας περιεχομένου χρηματοκιβωτίου – Ληστείας ταμείου
 • Ασφάλιση κλοπής διαρρήξεως ή/και κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου
 • Ασφάλιση ληστείας ταμείου
 • Ασφάλιση Ακύρωσης εκδηλώσεων / συνεδρίων / θεατρικών παραστάσεων
 • Ασφάλιση Θραύσης υαλοπινάκων

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Ένα διαχρονικό έργο τέχνης είναι άτρωτο μόνο απέναντι στο χρόνο και μόνο μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να το προστατεύσει. που γνωρίζει τόσο την "τέχνη" της ασφάλειας όσο και την ασφάλεια της τέχνης, σας προσφέρει τη μεγαλύτερη σιγουριά με: ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει, με απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμύθεια, την κάλυψη που απαιτεί κάθε ιδιώτης, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός για τη συλλογή του.
Οι ζωγραφικοί πίνακες, τα γλυπτά, τα μουσειακά εκθέματα, οι αντίκες ή άλλα συλλεκτικά αντικείμενα «θωρακίζονται» με την προστασία της ασφάλειας, κατά την παραμονή τους στο χώρο σας ή τη μεταφορά τους σε έναν άλλο. Πρόκειται για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που διαθέτει την ευελιξία που απαιτούν διαφορετικά έργα τέχνης υπό διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνουν κάθε φορά και μια ξεχωριστή ανάγκη ασφαλιστικής προστασίας. απευθύνεται σε όλους τους φίλους της Τέχνης:

 • Ιδιώτες
 • Συλλέκτες
 • Διοργανωτές εκθέσεων
 • Μουσεία
 • Γκαλερί
 • Ιδρύματα κ.α.

εξασφαλίζει τα έργα τέχνης από την έκθεση σε κινδύνους, όπως:

 • Φωτιά, έκρηξη
 • Κλοπή, ληστεία
 • Σεισμό
 • Διαβροχή
 • Θραύση
 • Εκδορές ή σχίσιμο
 • Κακόβουλες πράξεις
 • Ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

        

 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προξενηθούν σε τρίτους από την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Οι κατηγορίες επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά είναι οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί, οι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, φοροτεχνικοί-λογιστές, δικηγόροι, διαμεσολαβούντες και οι Tour Operators.

 

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Το πρόγραμμα Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων καλύπτει την ευθύνη που έχετε ως ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων ή / και ξενοδοχειακών μονάδων, για αποζημιώσεις που διεκδικούν οι πελάτες σας, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές), που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησής σας.

 

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Γιατρών

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιατρών είναι ένα ειδικά μελετημένο και σύγχρονο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν ασθενείς τους.

 

Άλλες καλύψεις Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη TourOperators


Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε ως εργοδότης και των αντιπροσώπων σας για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Με την ασφάλεια αυτή καλύπτεστε εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Παρέχεται πλήθος άλλων ειδικών ασφαλίσεων, όπως:

 • Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης
 • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργολάβου
 • Μηχανικών Βλαβών
 • Απώλειας Κερδών συνέπεια Μηχανικής Βλάβης
 • Αλλοίωσης εμπορευμάτων συνέπεια Μηχανικής Βλάβης
 • Ασφαλίσεις Γενικών Ατυχημάτων
 • Ασφαλίσεις Χρηματικών Απωλειών
 • Ασφάλιση Μεταφοράς Χρημάτων
 • Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
 • Ασφάλιση Κλοπής κατόπιν διαρρήξεως ή/και ληστείας περιεχομένου χρηματοκιβωτίου – Ληστείας ταμείου
 • Ασφάλιση κλοπής διαρρήξεως ή/και κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου
 • Ασφάλιση ληστείας ταμείου
 • Ασφάλιση Ακύρωσης εκδηλώσεων / συνεδρίων / θεατρικών παραστάσεων
 • Ασφάλιση Θραύσης υαλοπινάκων


Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Ένα διαχρονικό έργο τέχνης είναι άτρωτο μόνο απέναντι στο χρόνο και μόνο μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να το προστατεύσει. που γνωρίζει τόσο την "τέχνη" της ασφάλειας όσο και την ασφάλεια της τέχνης, σας προσφέρει τη μεγαλύτερη σιγουριά με: ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει, με απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμύθεια, την κάλυψη που απαιτεί κάθε ιδιώτης, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός για τη συλλογή του.
Οι ζωγραφικοί πίνακες, τα γλυπτά, τα μουσειακά εκθέματα, οι αντίκες ή άλλα συλλεκτικά αντικείμενα «θωρακίζονται» με την προστασία της ασφαλειας, κατά την παραμονή τους στο χώρο σας ή τη μεταφορά τους σε έναν άλλο. Πρόκειται για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που διαθέτει την ευελιξία που απαιτούν διαφορετικά έργα τέχνης υπό διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνουν κάθε φορά και μια ξεχωριστή ανάγκη ασφαλιστικής προστασίας. απευθύνεται σε όλους τους φίλους της Τέχνης:

 • Ιδιώτες
 • Συλλέκτες
 • Διοργανωτές εκθέσεων
 • Μουσεία
 • Γκαλερί
 • Ιδρύματα κ.α.


εξασφαλίζει τα έργα τέχνης από την έκθεση σε κινδύνους, όπως:

 • Φωτιά, έκρηξη
 • Κλοπή, ληστεία
 • Σεισμό
 • Διαβροχή
 • Θραύση
 • Εκδορές ή σχίσιμο
 • Κακόβουλες πράξεις
 • Ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους